Регионална асоцијација произвођача ракије "Шумадијска ракија"

Визија асоцијације

Јасна визија и крајњи циљ  Регионалне асоцијације произвођача ракије "Шумадијска ракија" је унапређење квалитета и стандардизација у производњи воћних ракија из овог региона. Важан циљ које је ово удружење дефинисало јесте производња воћних ракија са заштићеним именом и ознаком географског порекла Шумадија, као и промоција и позиционирање овог пића као регионалног бренда и заједнички наступ шумадијских произвођача ракије на домаћем и иностраним тржиштима.

Предности заједничког рада кроз удруживање произвођача ће утицати на оснаживање произвођача кроз стварање јединственог производа и афирмацију овог краја надалеко познатог по производњи ракије.
onama-home.jpg

Регионална асоцијација произвођача ракије "Шумадијска ракија"

Мисија асоцијације

Мисија у служби остваривања циљева Регионалне асоцијације произвођача ракије "&Сцарон;умадијска ракија", укључује значајне и конкретне активности развоја и обухвата:

 
Успостављање заједничке сарадње произвођача ракије из Шумадије у циљу развоја институционалних, људских и техничких капацитета у сектору производње квалитетних природних воћних ракија.
 
Пружање подршке члановима удружења како би очувањли специфичности и карактеристика воћа и воћних ракија, а посебно шљиве и ракије шљивовице са подручја Шумадије.
 
Помоћ у повећање производних засада воћа за производњу ракије, изградња прерадних и складишних капацитета и континуитет у едукацији произвођача воћа и воћних ракија.
 
Производњу искључиво квалитетних природних воћних ракија са заштићеним именом и ознаком географског порекла, а посебно ракије шљивовице.
 
Извршење обавеза предвиђених Законом о јаким алкохолним пићима и прописима донетим на основу наведеног Закона, а које се односе на успостављање и функционисање ознаке географског порекла ракије са територије географског подручја Шумадије.

Поред наведених циљева, спроводитиће се следеће активности како би унапредили и олакшали рад чланицама Регионалне асоцијације произвођача ракије "Шумадијска ракија":

 
Развој технологија у производњи воћа и природних воћних ракија на територији Шумадијског округа.
 
Пружање стручне помоћи члановима удружења по питању контроле квалитета и квантитета производње воћа и природних воћних ракија, а посебно шљиве и ракије шљивовице.
 
Унапређење људских капацитета чланова удружења у сектору воћарства кроз повећање знања из области производње воћа и природних воћних ракија организовањем тематских и стручних радионица и трибина.
 
Унапређење воћарске производње подстицањем у подизању високо интензивних засада воћа и очување аутохтоних врста и сорти воћа у циљу производње природних воћних ракија.
 
Сарадња са локалним самоуправама, министарствима, универзитетима, стручним удружењима, невладиним организацијама, компанијама из разних области ради стварања услова за унапређење сектора производње воћа и ракије;
 
Реализација развојних пројеката самостално и у сарадњи са другим институцијама у подручју пољопривреде, прераде, туризма и осталих делатности од интереса за шири друштвено економски развој
 
Заступање заједничког интереса свих чланова удружења на интернационалном, националном, регионалном и локалном нивоу;
 
Учешће у изради и имплементацији националних, регионалних и локалних планова развоја;
 
Подршка одрживом развоју руралних средина кроз развој диверсификације руралне економије које у себи укључују и остале непоменуте активности везане за производњу воћа и природних воћних ракија.