Регионална асоцијација произвођача ракије "Шумадијска ракија"

Оснивачи асоцијације

Регионална асоцијација произвођача ракије „Шумадијска ракија“ са седиштем у Крагујевцу на адреси Краља Петра И бр. 22., је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области производње квалитетних природних воћних ракија из воћних засада са територије Шумадије.

У складу са одредбама чл. 10. и 11. Закона о удружењима »Службени лист РС«, бр.51/09), на Оснивачкој скупштини одржаној 07.08.2017. године, у Крагујевцу, усвојен је следећи оснивачки акт по коме су оснивачи асоцијације следеће дестилерије, односно правна и физичка лица:

Оснивачи правна лица

 
ДЕСТИЛЕРИЈА ЧОЛИЋ Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ, КУТЛОВО, МБ 20832649, ПИБ 107591641, заступник: Милош Чолић
 
ЈУНКОВЧАНКА Д.О.О. ТОПОЛА, ЈУНКОВАЦ, МБ 20833408, ПИБ 107596346, заступник: Зорица Миловановић
 
АЛЕКСИЋ ПРВИ Д.О.О. КНИЋ, ГУБЕРЕВАЦ, МБ 20122951, ПИБ 104249485, заступник: Владанка Алексић
 
АГРОПРОДУКТ ЕКСПОРТ–ИМПОРТ Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ, МБ 07374453, ПИБ 100562040, заступник: Горан Мијаиловић

Оснивачи физичка лица

 
ЗОРАН СТЕВАНОВИЋ, 34229 Жировница ББ, ЈМБГ 2902976721218
 
НИКОЛА ТАНАСИЈЕВИЋ, 34323 Страгари ББ, ЈМБГ 1609985720035
 
ДИМИТРИЈЕ ПОПОВИЋ, Књаза Милоша 289, Аранђеловац, ЈМБГ 0109996710159
 
АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ, Булевар Краљице Марије 10, Крагујевац, ЈМБГ 1402980720068