Regionalna asocijacija proizvođača rakije "Šumadijska rakija"

Vizija asocijacije

Jasna vizija i krajnji cilj  Regionalne asocijacije proizvođača rakije "Šumadijska rakija" je unapređenje kvaliteta i standardizacija u proizvodnji voćnih rakija iz ovog regiona. Važan cilj koje je ovo udruženje definisalo jeste proizvodnja voćnih rakija sa zaštićenim imenom i oznakom geografskog porekla Šumadija, kao i promocija i pozicioniranje ovog pića kao regionalnog brenda i zajednički nastup šumadijskih proizvođača rakije na domaćem i inostranim tržištima.

Prednosti zajedničkog rada kroz udruživanje proizvođača će uticati na osnaživanje proizvođača kroz stvaranje jedinstvenog proizvoda i afirmaciju ovog kraja nadaleko poznatog po proizvodnji rakije.
onama-home.jpg

Regionalna asocijacija proizvođača rakije "Šumadijska rakija"

Misija asocijacije

Misija u službi ostvarivanja ciljeva Regionalne asocijacije proizvođača rakije "Šumadijska rakija", uključuje značajne i konkretne aktivnosti razvoja i obuhvata:

 
Uspostavljanje zajedničke saradnje proizvođača rakije iz Šumadije u cilju razvoja institucionalnih, ljudskih i tehničkih kapaciteta u sektoru proizvodnje kvalitetnih prirodnih voćnih rakija.
 
Pružanje podrške članovima udruženja kako bi očuvanjli specifičnosti i karakteristika voća i voćnih rakija, a posebno šljive i rakije šljivovice sa područja Šumadije.
 
Pomoć u povećanje proizvodnih zasada voća za proizvodnju rakije, izgradnja preradnih i skladišnih kapaciteta i kontinuitet u edukaciji proizvođača voća i voćnih rakija.
 
Proizvodnju isključivo kvalitetnih prirodnih voćnih rakija sa zaštićenim imenom i oznakom geografskog porekla, a posebno rakije šljivovice.
 
Izvršenje obaveza predviđenih Zakonom o jakim alkoholnim pićima i propisima donetim na osnovu navedenog Zakona, a koje se odnose na uspostavljanje i funkcionisanje oznake geografskog porekla rakije sa teritorije geografskog područja Šumadije.

Pored navedenih ciljeva, sprovoditiće se sledeće aktivnosti kako bi unapredili i olakšali rad članicama Regionalne asocijacije proizvođača rakije "Šumadijska rakija":

 
Razvoj tehnologija u proizvodnji voća i prirodnih voćnih rakija na teritoriji Šumadijskog okruga.
 
Pružanje stručne pomoći članovima udruženja po pitanju kontrole kvaliteta i kvantiteta proizvodnje voća i prirodnih voćnih rakija, a posebno šljive i rakije šljivovice.
 
Unapređenje ljudskih kapaciteta članova udruženja u sektoru voćarstva kroz povećanje znanja iz oblasti proizvodnje voća i prirodnih voćnih rakija organizovanjem tematskih i stručnih radionica i tribina.
 
Unapređenje voćarske proizvodnje podsticanjem u podizanju visoko intenzivnih zasada voća i očuvanje autohtonih vrsta i sorti voća u cilju proizvodnje prirodnih voćnih rakija.
 
Saradnja sa lokalnim samoupravama, ministarstvima, univerzitetima, stručnim udruženjima, nevladinim organizacijama, kompanijama iz raznih oblasti radi stvaranja uslova za unapređenje sektora proizvodnje voća i rakije;
 
Realizacija razvojnih projekata samostalno i u saradnji sa drugim institucijama u području poljoprivrede, prerade, turizma i ostalih delatnosti od interesa za širi društveno ekonomski razvoj
 
Zastupanje zajedničkog interesa svih članova udruženja na internacionalnom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou;
 
Učešće u izradi i implementaciji nacionalnih, regionalnih i lokalnih planova razvoja;
 
Podrška održivom razvoju ruralnih sredina kroz razvoj diversifikacije ruralne ekonomije koje u sebi uključuju i ostale nepomenute aktivnosti vezane za proizvodnju voća i prirodnih voćnih rakija.