Regionalna asocijacija proizvođača rakije "Šumadijska rakija"

Osnivači asocijacije

Regionalna asocijacija proizvođača rakije „Šumadijska rakija“ sa sedištem u Kragujevcu na adresi Kralja Petra I br. 22., je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti proizvodnje kvalitetnih prirodnih voćnih rakija iz voćnih zasada sa teritorije Šumadije.

U skladu sa odredbama čl. 10. i 11. Zakona o udruženjima »Službeni list RS«, br.51/09), na Osnivačkoj skupštini održanoj 07.08.2017. godine, u Kragujevcu, usvojen je sledeći osnivački akt po kome su osnivači asocijacije sledeće destilerije, odnosno pravna i fizička lica:

Osnivači pravna lica

 
DESTILERIJA ČOLIĆ D.O.O. KRAGUJEVAC, KUTLOVO, MB 20832649, PIB 107591641, zastupnik: Miloš Čolić
 
JUNKOVČANKA D.O.O. TOPOLA, JUNKOVAC, MB 20833408, PIB 107596346, zastupnik: Zorica Milovanović
 
ALEKSIĆ PRVI D.O.O. KNIĆ, GUBEREVAC, MB 20122951, PIB 104249485, zastupnik: Vladanka Aleksić
 
AGROPRODUKT EKSPORT–IMPORT D.O.O. KRAGUJEVAC, MB 07374453, PIB 100562040, zastupnik: Goran Mijailović

Osnivači fizička lica

 
ZORAN STEVANOVIĆ, 34229 Žirovnica BB, JMBG 2902976721218
 
NIKOLA TANASIJEVIĆ, 34323 Stragari BB, JMBG 1609985720035
 
DIMITRIJE POPOVIĆ, Knjaza Miloša 289, Aranđelovac, JMBG 0109996710159
 
ALEKSANDAR STANKOVIĆ, Bulevar Kraljice Marije 10, Kragujevac, JMBG 1402980720068